21 Mar 2018

Trong khuôn khổ hợp tác chiến lược với Công ty CPHH VEDAN VIỆT NAM, cuối tuần qua (16-17/3/2018), Viện Nghiên cứu Phát triển Nguồn nhân lực đã tổ chức khóa đào tạo "Hiểu đúng, làm đúng KAIZEN và 5S để nâng cao hiệu quả trong sản xuất" cho hơn 30 anh chị hiện đang là lãnh đạo cấp trung và cán bộ quản lý tại đơn vị. Với sự tận tâm truyền đạt cùng những ví dụ thực tế sinh động, TS....