01 Aug 2017

Cuối tuần qua, vào thứ Bảy (29/7/2017), Viện Nghiên cứu Phát triển Nguồn nhân lực - Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (HUREDIN) đã kết hợp với Công ty Cổ phần hữu hạn VEDAN Việt Nam tổ chức khóa học "Điều tra và phân tích thị trường" cho các nhân viên, lãnh đạo cấp trung thuộc bộ phận kinh doanh của đơn vị. Việc nghiên cứu và phân tích thì trường có một ý nghĩa hết sức quan trọng đối với ...