CÁC KHÓA HỌC TẠI VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

Các khóa đào tạo mới

Khóa học KẾ TOÁN TRƯỞNG giúp học viên hiểu và vận dụng được các kiến thức và kỹ năng cần có của một Kế toán trưởng.
Khóa học KỸ NĂNG HOẠCH ĐỊNH & THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KINH DOANH ỨNG DỤNG giúp học viên biến chiến lược kinh doanh của công ty ở tầm vĩ mô thành những kế hoạch kinh doanh với các con số, mục tiêu cụ thể và sau đó triển khai thực hiện.
Khóa học KẾ TOÁN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP giúp học viên có được những kiến thức và kỹ năng cần có của một người làm nghề kế toán chuyên nghiệp.
Khóa học XÂY DỰNG CON ĐƯỜNG SỰ NGHIỆP THÀNH CÔNG giúp học viên tự mình vạch ra con đường cũng như tìm ra cách thức xây dựng sự nghiệp cho bản thân.
Khóa học ỨNG DỤNG DIGITAL MARKETING TRONG KINH DOANH giúp học viên hiểu và tự mình triển khai được một chiến dịch quảng cáo bằng các công cụ Digital Marketing trên chính các sản phẩm và dịch vụ của mình.

Các khóa đào tạo phổ biến

Khóa học GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH giúp học viên có được những kiến thức, kỹ năng, công cụ và kinh nghiệm quản lý hiện đại của thế giới, kết hợp với những kinh nghiệm hoạt động thực tiễn tại Việt Nam.
Khóa học GIÁM ĐỐC KINH DOANH cung cấp cho học viên các phương pháp, công cụ, kỹ thuật hiện đại nhằm phân tích, đánh giá và quản lý thị trường cũng như quản lý hoạt động kinh doanh tại doanh nghiệp một cách có hiệu quả.
Khóa học QUẢN TRỊ NHÂN SỰ HIỆN ĐẠI cung cấp cho học viên các kiến thức và kỹ năng cần phải có của một người nhân viên văn phòng hiện đại, đặc biệt là trong ngành nhân sự.
Khóa học KẾ TOÁN & THUẾ DÀNH CHO LÃNH ĐẠO giúp học viên hiểu một cách tổng thể về hệ thống kế toán tài chính trong doanh nghiệp, biết cách tổ chức công tác kế toán cho doanh nghiệp, biết phân tích các chỉ số tài chính quan trọng và tự tin đưa ra quyết định đem lại hiệu quả tối ưu nhất.
Khóa học LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT cung cấp cho học viên các thủ thuật hợp nhất các báo cáo tài chính của các công ty con với công ty mẹ thông qua các bài tập thực hành mang tính thực tiễn nhất.
Khóa học GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH cung cấp cho học viên những kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về quản trị tài chính trong hoạt động kinh doanh, đầu tư và tài chính với mục tiêu là tối đa hóa lợi nhuận cho doanh nghiệp.
Khóa học KỸ NĂNG QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CỦA LÃNH ĐẠO CẤP TRUNG cung cấp cho học viên những kiến thức, kỹ năng, công cụ và kinh nghiệm quản lý cần thiết của một nhà quản lý cấp trung chuyên nghiệp.
Khóa học KỸ NĂNG MỀM DÀNH CHO NGƯỜI ĐI LÀM cung cấp cho học viên những kiến thức và kỹ năng cần thiết mà người đi làm cần phải có khi làm việc trong một môi trường làm việc hiện đại.
Khóa học LẬP VÀ TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÀI CHÍNH giúp học viên nâng cao khả năng lập và trình bày báo cáo tài chính cũng như có khả năng đề xuất các giải pháp khả thi cho các vấn đề trong quá trình lập báo cáo tài chính.
Khóa học CHUYÊN VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU giúp học viên có được những kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực xuất nhập khẩu.
Khóa học GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ cung cấp cho học viên những kiến thức, kỹ năng, công cụ và kinh nghiệm quản lý hiện đại mà một giám đốc nhân sự (CHRO) cần phải có, để có thể thiết kế và vận hành một cách có hiệu quả hệ thống quản trị nhân sự cho doanh nghiệp của mình.
Khóa học CHUYÊN VIÊN LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG trang bị cho học viên những kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn về quản lý hợp đồng lao động, pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, cách xây dựng thang bảng lương, thưởng …
Khóa học KỸ NĂNG GIAO TIẾP, BÁN HÀNG VÀ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG trang bị cho học viên những kiến thức và kỹ năng giao tiếp với khách hàng, chăm sóc khách hàng, đặc biệt là các kỹ năng tìm kiếm khách hàng mới, tiếp cận với với khách hàng và bán được hàng.
Khóa học PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH giúp học viên biết cách phân tích và hiểu được ý nghĩa “ẩn” sau các con số trong bảng báo cáo tài chính.
Khóa học HOẠCH ĐỊNH THUẾ cung cấp cho học viên các giải pháp tối ưu để kiểm soát chi phí thuế và tiết kiệm thuế nhằm tối đa hóa giá trị dòng tiền đạt được chứ không đơn thuần chỉ tập trung vào việc tối thiểu hóa số thuế phải nộp.

Các khóa đào tạo khác

ĐĂNG KÝ GHI DANHOpen Chat
1
Close chat
Viện Nghiên cứu Phát triển Nguồn Nhân lực xin trân trọng kính chào!

Start