GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ
CHIEF PEOPLE OFFICER (C.P.O)

Khai giảng ngày 05/3/2018

Chương trình Giám đốc nhân sự (Chief People Officer – CPO) được Viện Nghiên cứu Phát triển Nguồn nhân lực Trường Đại học Kinh tế TP. HCM (HUREDIN) thiết kế nhằm cung cấp cho học viên những kiến thức, kỹ năng, công cụ và kinh nghiệm quản lý hiện đại mà một giám đốc nhân sự (CPO) cần phải có, để có thể thiết kế và vận hành một cách hiệu quả hệ thống quản trị nhân sự cho doanh nghiệp của mình.

  • Trang bị cho học viên những tư duy và nhận thức cốt lõi nhất, những kiến thức và kỹ năng cơ bản nhất mà bất kỳ một giám đốc nhân sự – CPO nào cũng cần phải có trong điều hiện hội nhập toàn cầu.
  • Hiểu và vận dụng tốt những kiến thức, kỹ năng, công cụ và kinh nghiệm quản lý cần thiết của một giám đốc nhân sự.
  • Biết cách đạt được hoài vọng của mình là trở thành một CPO chuyên nghiệp.
  • Cấp lãnh đạo doanh nghiệp: Chủ tịch, CEO, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban giám đốc, Ban lãnh đạo, Trợ lý Chủ tịch, Trợ lý CEO …
  • Cấp quản  lý nhân sự của các doanh nghiệp thuộc các chức năng: các Trưởng/Phó các Phòng, Ban, Bộ phận… trong doanh nghiệp.
  • Những người có hoài vọng trở thành nhà quản lý nhân sự giỏi trong tương lai.

  <

  Open Chat
  1
  Close chat
  Viện Nghiên cứu Phát triển Nguồn Nhân lực xin trân trọng kính chào!

  Start

  STT

  CHUYÊN ĐỀ

  Thời lượng

  (Buổi học)

  1 Chân dung Giám đốc nhân sự CPO 1
  2 Chiến lược phát triển nguồn nhân lực. 4
  3 Tổ chức và hoạt động của bộ phận nhân sự 2
  4 Xây dựng văn hóa doanh nghiệp 3
  5 Tuyển dụng và bổ dụng 3
  6 Đào tạo và phát triển nhân viên. 3
  7 Nghệ thuật giao tiếp nhân sự 2
  8 Đánh giá nhân sự 4
  9 Tạo động lực và động viên nhân viên 3
  10 Kỹ năng quản lý và ngăn ngừa xung đột 2
  11 Lương và các chế độ đãi ngộ 4
  12 Quản trị hành chánh văn phòng 4
  13 Pháp luật lao động 2