LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Khai giảng ngày 25/2/2019

  • Cung cấp cho các học viên phương pháp, kỹ năng lập các báo cáo tài chính riêng lẻ.
  • Giúp học viên hiểu được các quy định về hợp nhất kinh doanh và hợp nhất báo cáo tài chính.
  • Giúp học  viên hiểu được phương pháp lập báo cáo tài chính hợp nhất thông qua những tình huống thực tiễn.

Kế toán trưởng, Giám đốc tài chính của các doanh nghiệp mong muốn củng cố, cập nhật và nâng cao kiến thức.

Kếtoán tổng hợp, chuyên viên kế toán, chuyên viên tài chính, chuyên viên phân tích đầu tư của các doanh nghiệp với mong muốn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về tài chính, Kế toán.

STT CHUYÊN ĐỀ Thời lượng (Buổi học)
1 Giới thiệu và hướng dẫn lập báo cáo tài chính riêng

1.   Bảng cân đối kế toán

2.   Báo cáo kết quả kinh doanh

3.   Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

4.   Thuyết minh báo cáo tài chính

1
2 Giới thiệu các khoản đầu tư tài chính và các chuẩn mực kế toán liên quan

1.     Giới thiệu các khoản đầu tư tài chính dài hạn

–          Công ty con.

–          Công ty liên doanh.

–          Công ty liên kết.

–          Đầu tư thường.

2.     Giới thiệu các chuẩn mực kế toán áp dụng

–          VAS 25: Báo cáo tài chính hợp nhất và các khoản đầu tư vào công ty con.

–          VAS 11: Hợp nhất kinh doanh.

–          VAS 08: Thông tin tài chính về những khoản góp vốn liên doanh.

–          VAS 07: Kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên kết.

3.     Giới thiệu các phương pháp kế toán áp dụng

–          Phương pháp giá gốc.

–          Phương pháp vốn chủ sở hữu.

1
3 Lập báo cáo tài chính hợp nhất

–          Giới thiệu phương pháp hợp nhất.

–          Trình tự lập báo cáo hợp nhất.

–          Thực hành lập báo cáo tài chính hợp nhất.

4
Tổng cộng 6

THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌC

Thời gian:

–   Thời lượng: 6 buổi học.

–    Lịch học: Tối 3 – 5 – 7 hàng tuần từ 17h45’-20h30’

Địa điểm học: Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh – 17 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

CHI PHÍ ĐÀO TẠO & CHỨNG CHỈ TỐT NGHIỆP

Chi phí đào tạo trọn gói: 2 triệu đồng/học viên

(Chi phí trên bao gồm chi phí tài liệu học tập, văn phòng phẩm, nước uống, thi cuối khóa, cấp chứng chỉ)

Chứng chỉ tốt nghiệp: Sau khi hoàn thành chương trình, những học viên của lớp Lập Báo cáo tài chính hợp nhất đạt yêu cầu sẽ được nhận Chứng chỉ tốt nghiệp do Viện Nghiên cứu Phát triển Nguồn nhân lực Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh cấp có giá trị toàn quốc

CÁC CHẾ ĐỘ ƯU ĐÃI:

  • Giảm 5% học phí dành cho học viên đăng ký học trước ngày khai giảng 3 ngày.
  • Giảm 5% học phí dành cho học viên đăng ký học cùng lúc 2 khóa trở lên.
  • Giảm 5% học phí dành cho nhóm đăng ký học từ 3 người trở lên.
  • Giảm 10% học phí dành cho nhóm đăng ký học từ 6 người trở lên.
  • Giảm 5% học phí dành cho sinh viên các Trường Đại học.
  • Giảm 10% học phí dành cho sinh viên Trường Đại học Kinh tế Tp. HCM.

Ghi chú:

  • Quy định mức tổng giảm học phí không vượt quá 20% học phí.

 ĐĂNG KÝ GHI DANH TẠI:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

17 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TP. HCM

Phòng số 15 – Tầng trệt (xin vui lòng vào cổng, quẹo phải, kế bên Ngân hàng OCB, phòng thứ 2)

Điện thoại (028) 38 230 350 – 38 222 756 – 38 291 307

Mr. Niệm: 0908 023 467 – Mr. Đức: 0932 877 833

Website: www.hr.ueh.edu.vn; Email: hr@ueh.edu.vn

Facebook: https://www.facebook.com/vncptnnl

Open Chat
1
Close chat
Viện Nghiên cứu Phát triển Nguồn Nhân lực xin trân trọng kính chào!

Start