Chứng chỉ tốt nghiệp: Sau khi hoàn thành chương trình, những học viên đạt yêu cầu sẽ được nhận CHỨNG CHỈ tốt nghiệp do Viện Phát triển Nguồn nhân lực và Kinh doanh cấp có giá trị toàn quốc.

Open Chat
1
Close chat
Viện Nghiên cứu Phát triển Nguồn Nhân lực xin trân trọng kính chào!

Start