Lịch khai giảng

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC TẠI VIỆN NĂM 2018
STTKHÓA HỌCNGÀY KHAI GIẢNGGHI CHÚ
1Quản trị truyền thông trong khủng hoảng cho
doanh nghiệp
2Kỹ năng mềm dành cho người đi làm
02/5/2018
3Lập và phân tích báo cáo tài chính
02/5/2018
4Giám đốc điều hành CEO
02/5/2018
5Kế toán mô phỏng02/5/2018
6Kế toán và thuế dành cho lãnh đạo
02/5/2018
7Quản trị nhân sự hiện đại02/5/2018
8Chuyên viên xuất nhập khẩu02/5/2018
9Kỹ năng quản lý điều hành của lãnh đạo cấp trung
02/5/2018
10Giám đốc nhân sự CPO02/5/2018
11Khởi sự doanh nghiệp02/5/2018
12Digital Marketing và Social Media
02/5/2018
13Hướng dẫn thiết lập đề cương nghiên cứu
02/5/2018
14Lập báo cáo tài chính hợp nhất03/5/2018
15Chuyên viên lao động tiền lương03/5/2018
16Kỹ năng giao tiếp, bán hàng và chăm sóc khách hàng
03/5/2018
17Khóa học Xử lý nợ
03/5/2018
18Giám đốc kinh doanh CCO
03/5/2018
19Giám đốc tài chính CFO
03/5/2018

THÔNG TIN GHI DANHOpen Chat
1
Close chat
Viện Nghiên cứu Phát triển Nguồn Nhân lực xin trân trọng kính chào!

Start