Lịch khai giảng

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC TẠI VIỆN NĂM 2018
STTKHÓA HỌCNGÀY KHAI GIẢNGGHI CHÚ
1Quản trị thời trang02/10/2018Học tối 3 - 5 - 7
2Quản trị truyền thông trong khủng hoảng cho
doanh nghiệp
06/10/2018Học T7 & CN
3Kỹ năng mềm dành cho người đi làm
01/10/2018Học tối 2 - 4 - 6
4Lập và phân tích báo cáo tài chính
01/10/2018Học tối 2 - 4 - 6
5Giám đốc điều hành CEO
01/10/2018Học tối 2 - 4 - 6
6Kế toán mô phỏng01/10/2018Học tối 2 - 4 - 6
7Kế toán và thuế dành cho lãnh đạo
01/10/2018Học tối 2 - 4 - 6
8Quản trị nhân sự hiện đại03/10/2018Học tối 2 - 4 - 6
9Chuyên viên xuất nhập khẩu01/10/2018Học tối 2 - 4 - 6
10Kỹ năng quản lý điều hành của lãnh đạo cấp trung
01/10/2018Học tối 2 - 4 - 6
11Giám đốc nhân sự CPO01/10/2018Học tối 2 - 4 - 6
12Khởi sự doanh nghiệp01/10/2018Học tối 2 - 4 - 6
13Digital Marketing và Social Media
01/10/2018Học tối 2 - 4 - 6
14Hướng dẫn thiết lập đề cương nghiên cứu
01/10/2018Học tối 2 - 4 - 6
15Lập báo cáo tài chính hợp nhất02/10/2018Học tối 3 - 5 - 7
16Chuyên viên lao động tiền lương4/10/2018Học tối 3 - 5 - 7
17Kỹ năng giao tiếp, bán hàng và chăm sóc khách hàng
02/10/2018Học tối 3 - 5 - 7
18Khóa học Xử lý nợ
02/10/2018Học tối 3 - 5 - 7
19Giám đốc kinh doanh CCO
02/10/2018Học tối 3 - 5 - 7
20Giám đốc tài chính CFO
02/10/2018Học tối 3 - 5 - 7

THÔNG TIN GHI DANHOpen Chat
1
Close chat
Viện Nghiên cứu Phát triển Nguồn Nhân lực xin trân trọng kính chào!

Start