Lịch khai giảng

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC TẠI VIỆN NĂM 2020
STTKHÓA HỌCNGÀY KHAI GIẢNGGHI CHÚ
1Big Data và AI ứng dụng trong lĩnh vực kinh tế05/5/2020Học tối 3 - 5
2Ứng dụng Digital Marketing04/5/2020Học tối 2 - 4 - 6
3Giám đốc điều hành CEO
25/5/2020Học tối 2 - 4 - 6
4Giám đốc tài chính CFO
05/5/2020Học tối 3 - 5 - 7
5Chuyên viên lao động tiền lương05/5/2020Học tối 3 - 5 - 7
6Kế toán và thuế dành cho lãnh đạo18/5/2020Học tối 2 - 4 - 6
7Quản trị nhân sự hiện đại06/5/2020Học tối 2 - 4 - 6
8Lập và phân tích báo cáo tài chính
04/5/2020Học tối 2 - 4 - 6
9Kỹ năng mềm dành cho người đi làm
18/5/2020Học tối 2 - 4 - 6
10Lập báo cáo tài chính hợp nhất19/5/2020Học tối 3 - 5 - 7
11Khóa học Hoạch định thuế04/5/2020Học tối 2 - 4 - 6
12Kỹ năng giao tiếp, bán hàng và chăm sóc khách hàng
26/5/2020Học tối 3 - 5 - 7
13Kỹ năng quản lý điều hành của lãnh đạo cấp trung
18/5/2020Học tối 2 - 4 - 6
14Chuyên viên xuất nhập khẩu04/5/2020Học tối 2 - 4 - 6
15Giám đốc nhân sự CPO04/5/2020Học tối 2 - 4 - 6
16Giám đốc kinh doanh CCO
05/5/2020Học tối 3 - 5 - 7
17Quản trị truyền thông trong khủng hoảng cho
doanh nghiệp
09/5/2020Học T7 & CN
18Quản trị thời trang05/5/2020Học tối 3 - 5 - 7

THÔNG TIN GHI DANHOpen Chat
1
Close chat
Viện Nghiên cứu Phát triển Nguồn Nhân lực xin trân trọng kính chào!

Start