Lịch khai giảng

LỊCH GHÉP LỚP VÀ KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC TẠI VIỆN NĂM 2017 (Tháng 10/2017)
STTKHÓA HỌCNGÀY KHAI GIẢNGGHI CHÚ
1Quản trị truyền thông trong khủng hoảng cho
doanh nghiệp
Mới
2Kỹ năng mềm dành cho người đi làm
06/11Mới
3Lập và phân tích báo cáo tài chính
06/11
4Giám đốc điều hành CEO
06/11
5Kế toán mô phỏng
06/11Mới
6Kế toán và thuế dành cho lãnh đạo
06/11
7Quản trị nhân sự hiện đại
06/11
8Chuyên viên xuất nhập khẩu
06/11
9Kỹ năng quản lý điều hành của lãnh đạo cấp trung
06/11
10Giám đốc nhân sự CPO
06/11
11Khởi sự doanh nghiệp
06/11
12Digital Marketing và Social Media
06/11
13Hướng dẫn thiết lập đề cương nghiên cứu
06/11
14Lập báo cáo tài chính hợp nhất
07/11
15Chuyên viên lao động tiền lương
07/11
16Kỹ năng giao tiếp, bán hàng và chăm sóc khách hàng
07/11
17Khóa học Xử lý nợ
07/11
18Giám đốc kinh doanh CCO
07/11
19Giám đốc tài chính CFO
07/11

THÔNG TIN GHI DANHOpen Chat
1
Close chat
Viện Nghiên cứu Phát triển Nguồn Nhân lực xin trân trọng kính chào!

Start