Lịch khai giảng

LỊCH GHÉP LỚP VÀ KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC TẠI VIỆN NĂM 2017 (Tháng 12/2017)
STTKHÓA HỌCNGÀY KHAI GIẢNGGHI CHÚ
1Quản trị truyền thông trong khủng hoảng cho
doanh nghiệp
Mới
2Kỹ năng mềm dành cho người đi làm
05/3/2018Mới
3Lập và phân tích báo cáo tài chính
05/3/2018
4Giám đốc điều hành CEO
05/3/2018
5Kế toán mô phỏng
05/3/2018Mới
6Kế toán và thuế dành cho lãnh đạo
05/3/2018
7Quản trị nhân sự hiện đại
05/3/2018
8Chuyên viên xuất nhập khẩu
05/3/2018
9Kỹ năng quản lý điều hành của lãnh đạo cấp trung
05/3/2018
10Giám đốc nhân sự CPO
05/3/2018
11Khởi sự doanh nghiệp
05/3/2018
12Digital Marketing và Social Media
05/3/2018
13Hướng dẫn thiết lập đề cương nghiên cứu
05/3/2018
14Lập báo cáo tài chính hợp nhất
06/3/2018
15Chuyên viên lao động tiền lương
06/3/2018
16Kỹ năng giao tiếp, bán hàng và chăm sóc khách hàng
06/3/2018
17Khóa học Xử lý nợ
06/3/2018
18Giám đốc kinh doanh CCO
06/3/2018
19Giám đốc tài chính CFO
06/3/2018

THÔNG TIN GHI DANHOpen Chat
1
Close chat
Viện Nghiên cứu Phát triển Nguồn Nhân lực xin trân trọng kính chào!

Start