Lịch khai giảng

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC TẠI VIỆN NĂM 2022
STTKHÓA HỌCNGÀY KHAI GIẢNGGHI CHÚ
1Giám đốc điều hành CEO08/8/2022Học tối 2 - 4 - 6
2Giám đốc tài chính CFO
23/8/2022Học tối 3 - 5 - 7
3Giám đốc nhân sự CHRO22/8/2022Học tối 2 - 4 - 6
4Giám đốc kinh doanh CCO
23/8/2022Học tối 3 - 5 - 7
5Kế toán trưởng16/8/2022Học tối 3 - 5 - 7
6Kế toán tài chính doanh nghiệp12/9/2022Học tối 2 - 4 - 6
7Ứng dụng Digital Marketing trong kinh doanh08/8/2022Học tối 2 - 4 - 6
8Chuyên viên Lao động tiền lương09/8/2022Học tối 3 - 5 - 7
9Quản trị nhân sự hiện đại15/8/2022Học tối 2 - 4 - 6
10Chuyên viên Xuất nhập khẩu
22/8/2022Học tối 2 - 4 - 6
11Lập và trình bày báo cáo tài chính
23/8/2022Học tối 3 - 5 - 7
12Phân tích báo cáo tài chính
02/8/2022Học tối 3 - 5 - 7
13Lập báo cáo tài chính hợp nhất16/8/2022Học tối 3 - 5 - 7
14Kỹ năng giao tiếp, bán hàng và chăm sóc khách hàng23/8/2022Học tối 3 - 5 - 7
15Kế toán và thuế dành cho lãnh đạo23/8/2022Học tối 3 - 5 - 7
16Kỹ năng mềm dành cho người đi làm
22/8/2022Học tối 2 - 4 - 6
17Hoạch định thuế23/8/2022Học tối 3 - 5 - 7
18Kỹ năng quản lý điều hành của lãnh đạo cấp trung
22/8/2022Học tối 2 - 4 - 6
19Xây dựng con đường sự nghiệp thành công27/8/2022Học nguyên ngày thứ 7
20Kỹ năng hoạch định và thực hiện kế hoạch kinh doanh ứng dụng23/8/2022Học tối 3 - 5 - 7

THÔNG TIN GHI DANHOpen Chat
1
Close chat
Viện Nghiên cứu Phát triển Nguồn Nhân lực xin trân trọng kính chào!

Start