Lịch khai giảng

LỊCH GHÉP LỚP VÀ KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC TẠI VIỆN NĂM 2017 (Tháng 7 - 8/2017)
STTKHÓA HỌCNGÀY KHAI GIẢNGGHI CHÚ
1Quản trị truyền thông trong khủng hoảng cho
doanh nghiệp
19/8Mới
2Kỹ năng mềm dành cho người đi làm
06/9Mới
3Lập và phân tích báo cáo tài chính
06/9
4Giám đốc điều hành CEO
06/9
5Kế toán mô phỏng
06/9Mới
6Kế toán và thuế dành cho lãnh đạo
06/9
7Quản trị nhân sự hiện đại
06/9
8Chuyên viên xuất nhập khẩu
06/9
9Kỹ năng quản lý điều hành của lãnh đạo cấp trung
06/9
10Giám đốc nhân sự CPO
06/9
11Khởi sự doanh nghiệp
06/9
12Digital Marketing và Social Media
06/9
13Hướng dẫn thiết lập đề cương nghiên cứu
06/9
14Lập báo cáo tài chính hợp nhất
05/9
15Chuyên viên lao động tiền lương
05/9
16Kỹ năng giao tiếp, bán hàng và chăm sóc khách hàng
05/9
17Khóa học Xử lý nợ
05/9
18Giám đốc kinh doanh CCO
05/9
19Giám đốc tài chính CFO
05/9

THÔNG TIN GHI DANHOpen Chat
1
Close chat
Viện Nghiên cứu Phát triển Nguồn Nhân lực xin trân trọng kính chào!

Start