21 Mar 2018

KHAI GIẢNG KHÓA HỌC “HIỂU ĐÚNG, LÀM ĐÚNG KAIZEN VÀ 5S ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRONG SẢN XUẤT” CHO CÔNG TY CPHH VEDAN VIỆT NAM

Trong khuôn khổ hợp tác chiến lược với Công ty CPHH VEDAN VIỆT NAM, cuối tuần qua (16-17/3/2018), Viện Nghiên cứu Phát triển Nguồn nhân lực đã tổ chức khóa đào tạo “Hiểu đúng, làm đúng KAIZEN và 5S để nâng cao hiệu quả trong sản xuất” cho hơn 30 anh chị hiện đang là lãnh đạo cấp trung và cán bộ quản lý tại đơn vị.

Với sự tận tâm truyền đạt cùng những ví dụ thực tế sinh động, TS. Huỳnh Văn Thông đã truyền lửa cho các học viên thông qua nội dung bài giảng của mình, từ đó đánh thức tiềm năng, đồng thời khơi dậy sự sáng tạo, đổi mới của mỗi cá nhân trong việc nâng cao năng suất và hiệu quả công việc không chỉ cho bản thân mà còn cho nhân viên của mình.

** KAIZEN trong tiếng Nhật là cải tiến, với bất kỳ người nào làm trong môi trường có ý thức KAIZEN thì họ đều không ngừng cải tiến, từ những việc bình thường và cơ bản nhất cho đến những công việc phức tạp, đòi hỏi năng lực chuyên môn cao. Trong khi đó, 5S là viết tắt của 5 từ cũng trong tiếng Nhật: Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke (tạm dịch là: Sàng lọc, Sắp xếp, Sạch sẽ, Săn sóc, Sẵn sàng). 5S tạo cho mọi người môi trường làm việc gọn gàng, sạch sẽ, thoải mái và an toàn. Hơn nữa nó còn là công cụ cơ bản để cải tiến năng suất, chất lượng trong công việc