15 Jan 2020

Tổng khai giảng các khóa học đầu năm 2020

Viện Nghiên cứu Phát triển Nguồn Nhân lực kính gửi đến các anh chị học viên lịch khai giảng các khóa học tại Viện vào tháng 2/2020.

Kính chúc Quý Thầy Cô và các anh chị học viên một năm mới An Khang – Thịnh Vượng!