Tham dự trực tuyến Tham dự trực tuyến Slide Slide

ĐÔI NÉT GIỚI THIỆU VỀ VIỆN PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC VÀ KINH DOANH

Viện Phát triển Nguồn nhân lực và Kinh doanh (HUREDIN), tiền thân là Viện Nghiên cứu Phát triển Nguồn nhân lực được thành lập năm 2004 theo Quyết định số 5748 của Bộ Giáo Dục và Đào tạo trực thuộc Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Trải qua 19 năm hình thành và phát triển, HUREDIN tự hào là một trong những đơn vị đào tạo, nghiên cứu và tư vấn – chuyển giao công nghệ chuyên nghiệp, có uy tín hàng đầu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.