Tham dự trực tuyến Tham dự trực tuyến Slide Slide

Hoạt động của Viện

Hoạt động của Viện bao gồm các lĩnh vực chủ yếu sau đây:

+ Tổ chức các khoá huấn luyện, đào tạo nâng cao kiến thức quản lý kinh tế, lãnh đạo và quản lý Nguồn nhân lực với 2 loại chương trình:

+ Tư vấn nghiên cứu ứng dụng trong lĩnh vực xây dựng bộ máy mới và trả lương, trả thưởng trong DN: (Vui lòng xem chương trình chi tiết ở mụcChương trình đào tạo/Tư vấn – Chuyển giao công nghệ)

  • Tái cấu trúc bộ máy, xây dựng hệ thống tiêu chuẩn chức danh, xây dựng chi tiết bảng mô tả công việc và định biên bộ máy sao cho vừa tinh gọn vừa hiệu quả
  • Xây dựng hệ thống định giá công việc theo nhóm các chức danh, trên cơ sở đó xây dựng hệ thống các mức lương theo mức độ phức tạp công việc
  • Xây dựng hệ thống đánh giá nhân viên theo mức độ hoàn thành nhiệm vụ, công việc.
  • Xây dựng quy chế trả lương, trả thưởng theo kết quả và hiệu quả công việc

– Cùng với sự không ngừng phát triển của Viện trong những năm qua, chất lượng đào tạo và tư vấn của chúng tôi ngày càng lớn mạnh, đa dạng, phong phú với phương châm hoạt động “UY TÍN – CHẤT LƯỢNG – TẬN TÂM”, điều này sẽ  được khẳng định khi bạn đến với Viện chúng tôi.