Tham dự trực tuyến Tham dự trực tuyến Tham dự trực tuyến

Trực quan hóa dữ liệu

Khóa học  TRỰC QUAN HÓA DỮ LIỆU giới thiệu các công cụ thống kê và hình ảnh hóa để phân tích khám phá dữ liệu

Phân tích kinh doanh

Khóa học PHÂN TÍCH KINH DOANH giúp học viên phân tích được các hoạt động kinh doanh và các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

Phân tích dữ liệu mạng xã hội

Khóa học  PHÂN TÍCH DỮ LIỆU XÃ HỘI giúp học viên nắm được các công cụ phân tích để đào bới và khai thác tối đa cũng như tối ưu dữ liệu truyền thông xã hội.

Chứng khoán cơ bản

Khóa học CHỨNG KHOÁN CƠ BẢN giúp học viên có được những kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm thực tiễn để tham gia đầu tư trên thị trường chứng khoán.

Kiểm toán nội bộ

Khóa học KIỂM TOÁN NỘI BỘ cung cấp cho học viên những kiến thức, kỹ năng và cách thức thực hiện một cuộc kiểm toán nội bộ.

CFA LEVEL 1

Khóa học CFA LEVEL 1 cung cấp những kiến thức nền tảng về nền kinh tế, thị trường tài chính, công cụ đầu tư và kỹ năng thực hành tính toán những chỉ tiêu quan trọng trong lĩnh vực phân tích đầu tư và quản lý tài sản.

Chuyên viên Tư vấn tài chính cá nhân

Khóa học CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN TÀI CHÍNH CÁ NHÂN giúp học viên có được kiến thức và kỹ năng làm việc ở vị trí chuyên viên tư vấn tài chính cá nhân của ngân hàng.

Công nghệ chuỗi khối và tiền mã hóa

Khóa học CÔNG NGHỆ CHUỖI KHỐI VÀ TIỀN MÃ HÓA giúp học viên có thể thực hành trên công nghệ chuỗi khối và tiền mã hóa, đọc hiểu và vận dụng vào thực tiễn.

Định giá doanh nghiệp

Khóa học ĐỊNH GIÁ DOANH NGHIỆP giúp học viên có thể định giá giá trị của một doanh nghiệp thực tế bất kỳ.