Tham dự trực tuyến Tham dự trực tuyến Slide Slide

Digital Performance Marketing nâng cao

Khóa học DIGITAL PERFORMANCE MARKETING NÂNG CAO cung cấp cho người học những kiến thức chuyên môn về Performance MKT và thương mại điện tử (Ecommerce) trong bối cảnh thị trường Việt Nam hiện nay.

Trực quan hóa dữ liệu

Khóa học  TRỰC QUAN HÓA DỮ LIỆU giới thiệu các công cụ thống kê và hình ảnh hóa để phân tích khám phá dữ liệu

Phân tích kinh doanh

Khóa học PHÂN TÍCH KINH DOANH giúp học viên phân tích được các hoạt động kinh doanh và các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

Phân tích dữ liệu mạng xã hội

Khóa học  PHÂN TÍCH DỮ LIỆU XÃ HỘI giúp học viên nắm được các công cụ phân tích để đào bới và khai thác tối đa cũng như tối ưu dữ liệu truyền thông xã hội.

Kiểm toán nội bộ

Khóa học KIỂM TOÁN NỘI BỘ cung cấp cho học viên những kiến thức, kỹ năng và cách thức thực hiện một cuộc kiểm toán nội bộ.

Chuyên viên Tư vấn tài chính cá nhân

Khóa học CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN TÀI CHÍNH CÁ NHÂN giúp học viên có được kiến thức và kỹ năng làm việc ở vị trí chuyên viên tư vấn tài chính cá nhân của ngân hàng.

Công nghệ chuỗi khối và tiền mã hóa

Khóa học CÔNG NGHỆ CHUỖI KHỐI VÀ TIỀN MÃ HÓA giúp học viên có thể thực hành trên công nghệ chuỗi khối và tiền mã hóa, đọc hiểu và vận dụng vào thực tiễn.

Định giá doanh nghiệp

Khóa học ĐỊNH GIÁ DOANH NGHIỆP giúp học viên có thể định giá giá trị của một doanh nghiệp thực tế bất kỳ.

Content Marketer chuyên nghiệp

Khóa học CONTENT MARKETER CHUYÊN NGHIỆP cung cấp cho học viên những kiến thức, kỹ năng, công cụ và kinh nghiệm thực chiến trong việc xây dựng và phát triển sự nghiệp Content Marketing.

Quản trị công ty

Khóa học QUẢN TRỊ CÔNG TY giúp người học hiểu rõ các vấn đề liên quan đến công tác quản trị công ty

Phát triển năng lực lãnh đạo và khởi nghiệp

Khóa học PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO VÀ KHỞI NGHIỆP giúp học viên có được quan điểm phù hợp về lãnh đạo, phát triển năng lực lãnh đạo cho riêng mình, và ứng dụng các năng lực lãnh đạo vào việc phát triển bản thân và khởi nghiệp.

Phân tích dữ liệu tài chính bằng Python

Khóa học PHÂN TÍCH DỮ LIỆU TÀI CHÍNH BẰNG PYTHON giúp học viên có được những kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm thực tiễn trong việc ứng dụng công cụ lập trình mạnh mẽ là Python để thu thập, phân tích và trực quan hóa dữ liệu tài chính.

Giám đốc Chuyển đổi số – Chief Digital Officer – CDO

Khóa học Giám đốc Chuyển đổi số (Chief Digital Officer – CDO) được thiết kế dựa trên ba trụ cột chính của hoạt động chuyển đổi số thành công: Quản lý con người, quy trình và công nghệ nhằm giúp học viên đạt được mục tiêu trở thành Giám đốc chuyển đổi số.

Nghiệp vụ đấu thầu cơ bản

Khóa học NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU CƠ BẢN giúp học viên có được những kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm thực tiễn trong việc thực hiện nghiệp vụ đấu thầu và biết cách quản trị dự án thầu , hoạch định và triển khai dự án thầu một cách khoa học và hiệu quả.

Chuyên viên Mạng xã hội

Khóa học CHUYÊN VIÊN MẠNG XÃ HỘI giúp học viên có được những kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm thực tiễn về mạng xã hội.

Chuyên viên xuất nhập khẩu

Khóa học CHUYÊN VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU giúp học viên có được những kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực xuất nhập khẩu.

Quản trị nhân sự hiện đại

Khóa học QUẢN TRỊ NHÂN SỰ HIỆN ĐẠI cung cấp cho học viên các kiến thức và kỹ năng cần phải có của một người nhân viên văn phòng hiện đại, đặc biệt là trong ngành nhân sự.

Phân tích báo cáo tài chính

Khóa học PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH giúp học viên biết cách phân tích và hiểu được ý nghĩa “ẩn” sau các con số trong bảng báo cáo tài chính.

Phân tích Đầu tư chứng khoán

Khóa học PHÂN TÍCH ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN giúp học viên có được những kiến thức và kinh nghiệm thực chiến về phân tích đầu tư chứng khoán

Ứng dụng Digital Marketing trong kinh doanh

Khóa học ỨNG DỤNG DIGITAL MARKETING TRONG KINH DOANH giúp học viên hiểu và tự mình triển khai được một chiến dịch quảng cáo bằng các công cụ Digital Marketing trên chính các sản phẩm và dịch vụ của mình.

Lập và trình bày báo cáo tài chính

Khóa học LẬP VÀ TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÀI CHÍNH giúp học viên nâng cao khả năng lập và trình bày báo cáo tài chính phù hợp với quy định của Việt Nam và thông lệ quốc tế, đồng thời giúp học viên có khả năng đề xuất các giải pháp khả thi cho các vấn đề trong quá trình lập báo cáo tài chính.

Kỹ năng giao tiếp bán hàng và chăm sóc khách hàng

Khóa học KỸ NĂNG GIAO TIẾP, BÁN HÀNG VÀ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG trang bị cho học viên những kiến thức và kỹ năng giao tiếp với khách hàng, chăm sóc khách hàng, đặc biệt là các kỹ năng tìm kiếm khách hàng mới, tiếp cận với với khách hàng và bán được hàng.

Kế toán và thuế dành cho lãnh đạo

Khóa học KẾ TOÁN & THUẾ DÀNH CHO LÃNH ĐẠO giúp học viên hiểu một cách tổng thể về hệ thống kế toán tài chính trong doanh nghiệp, biết cách tổ chức công tác kế toán cho doanh nghiệp, biết phân tích các chỉ số tài chính quan trọng và tự tin đưa ra quyết định đem lại hiệu quả tối ưu nhất.

Kế toán trưởng

Khóa học KẾ TOÁN TRƯỞNG giúp học viên hiểu và vận dụng được các kiến thức và kỹ năng cần có của một Kế toán trưởng.

Kế toán thuế

Khóa học KẾ TOÁN THUẾ giúp học viên tự mình tổ chức công tác kế toán thuế trong doanh nghiệp.

Kế toán Tài chính Doanh nghiệp

Khóa học KẾ TOÁN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP giúp học viên có được những kiến thức và kỹ năng cần có của một người làm nghề kế toán chuyên nghiệp.

Hoạch định thuế

Khóa học HOẠCH ĐỊNH THUẾ cung cấp cho học viên các giải pháp tối ưu để kiểm soát chi phí thuế và tiết kiệm thuế nhằm tối đa hóa giá trị dòng tiền đạt được chứ không đơn thuần chỉ tập trung vào việc tối thiểu hóa số thuế phải nộp.

Giám đốc tài chính – Chief financial officer (CFO)

Khóa học GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH cung cấp cho học viên những kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về quản trị tài chính trong hoạt động kinh doanh, đầu tư và tài chính với mục tiêu là tối đa hóa lợi nhuận cho doanh nghiệp.

Giám đốc điều hành – Chief Executive Officer (CEO)

Khóa học GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH giúp học viên có được những kiến thức, kỹ năng, công cụ và kinh nghiệm quản lý hiện đại của thế giới, kết hợp với những kinh nghiệm hoạt động thực tiễn tại Việt Nam.

Giám đốc nhân sự – Chief people officer (CHRO)

Khóa học GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ cung cấp cho học viên những kiến thức, kỹ năng, công cụ và kinh nghiệm quản lý hiện đại mà một giám đốc nhân sự (CHRO) cần phải có, để có thể thiết kế và vận hành một cách có hiệu quả hệ thống quản trị nhân sự cho doanh nghiệp của mình.

Giám đốc kinh doanh – chief customer officer (CCO)

Khóa học GIÁM ĐỐC KINH DOANH cung cấp cho học viên các phương pháp, công cụ, kỹ thuật hiện đại nhằm phân tích, đánh giá và quản lý thị trường cũng như quản lý hoạt động kinh doanh tại doanh nghiệp một cách có hiệu quả.

Chuyên viên Lao động Tiền lương

Khóa học CHUYÊN VIÊN LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG trang bị cho học viên những kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn về quản lý hợp đồng lao động, pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, cách xây dựng thang bảng lương, thưởng…

Lập báo cáo tài chính hợp nhất

Khóa học LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT cung cấp cho học viên các thủ thuật hợp nhất các báo cáo tài chính của các công ty con với công ty mẹ thông qua các bài tập thực hành mang tính thực tiễn nhất.