Đội ngũ Giảng viên

Với đội ngũ giảng viên được chọn lọc từ các giảng viên xuất sắc của Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, các Trường Đại học khác và các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực quản lý, điều hành nhiều kinh nghiệm, tận tâm, có phương pháp giảng dạy tốt và am hiểu kỹ năng làm việc thực tế trong môi trường chuyên nghiệp