Tham dự trực tuyến Tham dự trực tuyến Slide Slide

Chương trình đào tạo bồi dưỡng kiến thức về hóa đơn điện tử dành cho Công ty Điện lực Long An

      Hiện nay, việc chuyển đổi từ giao dịch sử dụng hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử đã được ban hành và áp dụng trên phạm vi toàn quốc. Công ty Điện lực Long An là một trong những đơn vị đã và đang áp dụng triển khai hóa đơn điện tử trên hệ thống phần mềm. Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích mang lại, việc áp dụng hóa đơn điện tử cũng mang đến nhiều khó khăn cho đội ngũ nhân viên mảng kế toán, tài chính của công ty.
      Nguyên nhân chính là do hệ thống quy định mới về hóa đơn điện tử còn phức tạp, nhiều văn bản chồng chéo, dẫn đến nhiều vướng mắc và khó khăn trong quá trình thực hiện. Nếu không nắm rõ đầy đủ các quy định, công ty áp dụng dễ mắc sai sót, dẫn đến những sai phạm trong thực tế, thậm chí công ty phải chịu những vấn đề mang tính pháp lý. Vì vậy, việc hiểu rõ quy định và quy trình lập hóa đơn điện tử là yêu cầu bức thiết.
      Để đồng hành cùng doanh nghiệp, Viện Phát triển Nguồn nhân lực và Kinh doanh (HUREDIN) đã thiết kế và tổ chức chương trình đào tạo bồi dưỡng kiến thức về hóa đơn điện tử phù hợp cho đội ngũ nhân viên kế toán tại Công ty Điện lực Long An.
      Chương trình tập trung vào 02 nội dung chính gồm:
      I/HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ:
      1️⃣ Quy định chung về hóa đơn
      2️⃣ Hướng dẫn lập hóa đơn
      3️⃣ Xử lý sai sót về hóa đơn
      4️⃣ Sai phạm, lưu trữ, tra cứu hóa đơn
      II/DỰ PHÒNG NỢ KHÓ ĐÒI
      1️⃣ Điều kiện trích dự phòng nợ khó đòi
      2️⃣ Cách xử lý nợ khó đòi
          —
      📑 Chương trình đào tạo: Bồi dưỡng kiến thức về hóa đơn điện tử
      🧑‍💼 Giảng viên: ThS. Hoàng Đình Vui
      —
      Sau đây là một số hình ảnh của lớp học: