Tham dự trực tuyến Tham dự trực tuyến Slide Slide

Điều gì tạo nên quy trình quản lý hiệu suất công việc hiệu quả? Vai trò của hệ thống Total Rewards

      Nền kinh tế thị trường ngày nay biến đổi nhanh chóng, đặt ra thách thức lớn cho các nhà quản trị nhân sự, đặc biệt là trong việc thu hút và giữ chân nhân tài – vốn là “tài sản” quý giá nhất của doanh nghiệp. Ngoài mức lương thì chính sách đãi ngộ là một trong những yếu tố hàng đầu giúp công ty thu hút và giữ chân nhân tài.
      Tuy nhiên, với xuất phát điểm phần lớn từ khối kỹ thuật, anh chị quản lý của công ty TNHH xây dựng công trình Hùng Vương gặp khá nhiều khó khăn trong việc quản lý nhân sự và triển khai hiệu quả các hoạt động liên quan đến quản lý hiệu suất công việc. Nhằm giải quyết vấn đề này, Viện Phát triển Nguồn nhân lực và Kinh doanh (HUREDIN) đã thiết kế chuyên đề “Quản trị nguồn nhân lực dành cho lãnh đạo” phù hợp với nền tảng kiến thức của học viên. Chuyên đề này nhấn mạnh vào cung cấp các phương pháp, quy trình để đội ngũ quản lý ứng dụng vào công việc quản lý nhân sự, cũng như quản lý hiệu suất công việc hiệu quả. Đồng thời, công ty sẽ hạn chế tình trạng rời đi của nhân tài, tăng cường sự gắn kết của nhân viên, mang lại hiệu quả và kết quả kinh doanh tốt hơn.
      Chuyên đề “Quản trị nguồn nhân lực dành cho lãnh đạo”, giảng viên ThS. Trần Việt Hà – hiện là Head of HR tại Häfele Vietnam với hơn 10 năm kinh nghiệm, phụ trách phòng L&D, Nhân sự và Hành chính – trực tiếp giảng dạy. Giảng viên đã cùng các học viên từng bước phân tích quy trình quản trị nhân sự cho công ty và quy trình xây dựng một hệ thống tổng đãi ngộ hoàn chỉnh, đúng chuẩn cho công ty của mình thông qua vai trò cốt lõi của hệ thống Total Rewards gồm:
      1️⃣ Quản lý hệ thống tài năng (Talent System)
      2️⃣ Xây dựng thương hiệu nhà tuyển dụng (Employer Branding)
      3️⃣ Sự công nhận và phần thưởng (Recognition & Rewards)
      4️⃣ Hoạch định kế nhiệm (Succession Planning)
      5️⃣ Học tập và phát triển (Learning & Development)
      6️⃣ Giữ chân nhân tài (Retention)
      7️⃣ Đào tạo và hội nhập (Onboarding)
      Việc thiết kế và thực hiện chiến lược theo hệ thống Total Rewards sẽ phù hợp và mang lại hiệu quả với công ty nếu nhà quản trị nhân sự triển khai một cách đúng đắn và tối ưu hóa. Chiến lược Tổng đãi ngộ phù hợp sẽ giúp công ty có thể thu hút và giữ chân nhân tài, xây dựng đội ngũ và văn hóa doanh nghiệp vững mạnh.
      Sau đây là một số hình ảnh của lớp học: