Tham dự trực tuyến Tham dự trực tuyến Slide Slide

Khóa học “Kỹ năng lập kế hoạch kinh doanh – Kỹ năng giao việc và đánh giá thực hiện công việc, nhân viên” dành cho Công ty Cổ phần Nhựa Tiền Phong Phía Nam

      Công ty Cổ phần Nhựa Tiền Phong Phía Nam là một trong những doanh nghiệp quốc doanh lâu đời trong ngành công nghiệp nhẹ của Việt Nam. Với hơn 17 năm hoạt động, doanh nghiệp luôn chú trọng vào việc nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ nhân viên, đặc biệt là đội ngũ nhân viên kinh doanh.
      Xây dựng kế hoạch kinh doanh là một trong những nhiệm vụ mà bộ phận kinh doanh phía Nam cần thực hiện hàng năm, hàng quý và hàng tháng. Tuy nhiên, môi trường kinh doanh luôn có sự biến động, các đối thủ cạnh tranh luôn gia tăng về số lượng và sức mạnh, hành vi khách hàng thay đổi nhanh chóng. Vì vậy, kỹ năng lập kế hoạch kinh doanh ngày càng trở nên quan trọng để góp phần đạt được mục tiêu mà doanh nghiệp đã đề ra. Sau khi đã có kế hoạch kinh doanh, việc giao việc xuống đội ngũ nhân viên kinh doanh để hiện thực hóa kế hoạch và đánh giá hiệu quả công việc của đội ngũ cũng là một yếu tố then chốt tiếp theo để chạm được đích đến kinh doanh cuối cùng của công ty.
      Để đồng hành cùng doanh nghiệp, Viện Phát triển Nguồn nhân lực và Kinh doanh (HUREDIN) đã thiết kế và tổ chức khóa học “Kỹ năng lập kế hoạch – Kỹ năng giao việc và đánh giá thực hiện công việc, nhân viên” dành riêng cho đội ngũ nhân viên kinh doanh của Công ty Cổ phần Nhựa Tiền Phong Phía Nam.
      Sau đây là một số hình ảnh của lớp học: