TƯ VẤN - CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

HUREDIN nghiên cứu các mô hình quản trị nhân lực hiệu quả áp dụng đến các doanh nghiệp, đơn vị kinh tế: tái cấu trúc mô hình bộ máy công ty theo định hướng tinh – gọn – hiện đại – hiệu quả; xây dựng định biên hợp lý; xây dựng hệ thống mô tả công việc và tiêu chuẩn các chức danh; xây dựng hệ thống trả lương mới theo giá trị, mức độ phức tạp, kết quả và hiệu quả công việc; xây dựng hệ thống đánh giá và xếp hạng thành tích nhân viên (KPI); xây dựng hệ thống trả thưởng; xây dựng quy chế văn hóa công ty; xây dựng và phát triển thương hiệu.

Danh sách một số dự án nghiên cứu ứng dụng cho doanh nghiệp và tổ chức mà HUREDIN đã thực hiện:

 

TTDự án tư vấn Khách hàng
1Mô tả công việc, định biên lao động theo chức danh công việc – Xây dựng hệ thống đánh giá thực hiện công việc theo BSC- KPIs và quy chế trả lương, thưởng tại Tổng Công ty TNHH MTV Cao su Đồng NaiTổng Công ty TNHH MTV Cao su Đồng Nai
2Xây dựng định biên bộ máy quản lý của Công ty TNHH MTV Cao Su Dầu TiếngCông ty TNHH MTV Cao Su Dầu Tiếng
3Tái cấu trúc bộ máy; xây dựng quy định đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu (KPIs); XD thang bảng lương theo vị trí công việc và quy chế trả lươngCông CP Cấp nước Tân Hòa (TP.HCM)
4Tái cấu trúc bộ máy; xây dựng thang bảng lương theo vị trí công việc và quy chế trả lươngCông ty Xây lắp Điện 2-TNHH Một thành viên
5Hoàn thiện hệ thống mô tả công việc; xây dựng thang bảng lương theo vị trí công việc và quy chế trả lươngTổng Công ty Thương mại Sài Gòn (SATRA – TP.HCM)
6Tái cấu trúc bộ máy; Hoàn thiện hệ thống chức danh nghề và định biên lao động; Xây dựng KPIs và quy định đánh giá kết quả thực hiện công việc; xây dựng thang bảng lương, chế trả lương, trả thưởngCông ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn (Hà Nam)
7Tái cấu trúc bộ máy; xây dựng thang bảng lương (theo vị trí công việc, cơ bản) và quy chế trả lươngCông ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng
8Xây dựng quy chế phân phối tiền thưởng do tiết kiệm chi phí từ giảm nước không doanh thuCông ty Cổ phần Cấp nước Gia Định (Tp. Hồ Chí Minh)
9Tái cấu trúc bộ máy, hoàn thiện chức danh và định biên lao động, xây dựng quy chế trả lương trả thưởngCông ty Thuốc sát trùng Việt Nam
10Tái cấu trúc bộ máy, xây dựng hệ thống định mức lao động, trả lương, trả thưởngCông ty CP Bia Sài Gòn – Miền Trung