Tham dự trực tuyến Tham dự trực tuyến Slide Slide

Kiến thức KẾ TOÁN và THUẾ dành cho nhà lãnh đạo

Khóa học “Kiến thức Kế toán và Thuế dành cho nhà lãnh đạo” được thiết kế với mục tiêu giúp các nhà lãnh đạo “thực chiến” trong quản trị kế toán, tài chính và các vấn đề về thuế của doanh nghiệp

Quản lý và ngăn ngừa xung đột

Bài giảng tập trung vào tìm hiểu và trình bày hướng xử lý cho những xung đột trong công việc đang là trở ngại gây bất lợi cho các tổ chức, và xem xét lợi ích có được khi các dạng xung đột này được giải quyết.