Tham dự trực tuyến Tham dự trực tuyến Slide Slide

Chuyên đề “Quản trị nguồn nhân lực dành cho lãnh đạo” nằm trong nội dung chương trình đào tạo “Kỹ năng quản lý – điều hành của lãnh đạo cấp trung”dành cho Vietravel ngày 08/10/2023

      Chủ nhật ngày 08/10/2023, chuyên đề “Quản trị nguồn nhân lực dành cho lãnh đạo” nằm trong nội dung chương trình đào tạo “Kỹ năng quản lý – điều hành của lãnh đạo cấp trung” được HUREIN thiết kế dành riêng cho Vietravel dưới sự hướng dẫn của ThS. Nguyễn Thanh Nga đã mang lại cho các anh chị quản lý tại Vietravel một ngày cuối tuần đầy ý nghĩa.
      Sau đây là một số hình ảnh của lớp học: