Tham dự trực tuyến Tham dự trực tuyến Slide Slide

Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh vào top 860 Đại học thế giới về bền vững

      Bên cạnh thành tựu vào Top 301+ các đại học tốt nhất trong khu vực Châu Á năm 2024 (QS Asia University Rankings 2024), Top 301-400 Đại học đóng góp cho 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc theo BXH THE Impact Rankings 2023, vừa mới đây, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH) đã tiếp tục ghi nhận kết quả đáng khích lệ, chính thức vào:
      – Top 860 Đại học Thế giới về Bền vững 2024 (QS World Ranking Sustainability 2024).
      – Top 234 Đại học Châu Á về Bền vững 2024 (QS World Ranking Sustainability 2024).
      – Top 3 Đại học Việt Nam về Bền vững 2024 (QS World Ranking Sustainability 2024).
     Đây chính là minh chứng cho sự cam kết của UEH khi thực thi chiến lược Đại học Đa ngành và Bền vững, lấy nền tảng tri thức để giải quyết các thách thức xã hội và tạo ra tác động tích cực thông qua hoạt động học thuật.
     Nguồn: UEH