Tham dự trực tuyến Tham dự trực tuyến Slide Slide

Khóa học “Kỹ năng thương lượng và đàm phán” dành cho Công ty Hữu Hạn Cơ Khí Động Lực Toàn Cầu ngày 21 & 28/10/2023

      Với vai trò là những người giữ vị trí quản lý – điều hành của các bộ phận trong công ty, các trưởng bộ phận, phòng ban phải thường xuyên thực hiện các cuộc đàm phán. Đây là một nhiệm vị cực kỳ quan trọng bởi kết quả của đàm phán sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới lợi ích của doanh nghiệp thể hiện bằng tiền, lợi thế. Không những phải cân bằng lợi ích cho công ty, người đàm phán cần phải khéo léo để giải được bài toán đàm phán: đạt được mục tiêu của doanh nghiệp nhưng vẫn phải có được sự đồng thuận và phát triển mối quan hệ bền vững tốt đẹp với đối tác.
      Với đặc thù ngành nghề của công ty trong lĩnh vực sản xuất, gia công cơ khí cần nhiều loại nguyên vật liệu, thiết bị đầu vào và đơn hàng lớn cho đầu ra. Các quản lý của Công ty hữu hạn Cơ khí động lực Toàn Cầu thường xuyên phải tham gia đàm phán với các đối tác, khách hàng với những đơn hàng giá trị lớn. Một điều khoản được xác nhận khi đàm phán sẽ ảnh hưởng to lớn tới công ty về mặt tài chính và thời gian lâu dài. Chính vì vậy, kỹ năng đàm phán thương lượng được đánh giá là rất cần thiết và cực kỳ quan trọng đối với mỗi thành viên trong đội ngũ quản lý của công ty.
      Viện Phát triển Nguồn Nhân lực và Kinh doanh (HUREDIN) thuộc Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh đã xây dựng chương trình và thực hiện đào tạo khóa học “Kỹ năng thương lượng và đàm phán” dành cho đội ngũ cán bộ quản lý của Công ty Hữu hạn Cơ khí Động lực Toàn Cầu nhằm trang bị cho người học về tư duy, quy trình, công cụ trong quá trình từ khi chuẩn bị đến kết thúc một cuộc đàm phán thường xuyên xảy ra trong đặc thù ngành nghề của công ty với sự chia sẻ kinh nghiệm “thực chiến” từ giảng viên: ThS. Nguyễn Xuân Uyên.
      Dưới đây là một số hình ảnh của lớp học: