Tham dự trực tuyến Tham dự trực tuyến Slide Slide

Khóa học “Tổ trưởng sản xuất” dành cho Công ty Hữu hạn Cơ khí Động lực Toàn Cầu ngày 11/11/2023

      Với đặc thù là doanh nghiệp chế tạo, sản xuất các linh kiện cơ khí, công ty có nhiều xưởng sản xuất dưới sự quản lý của các tổ trưởng. Với vị trí này, các tổ trưởng phải chịu trách nhiệm cho việc sản xuất sản phẩm đạt chất lượng, hiệu quả và quản lý đội ngũ nhân viên, công nhân.
      Với mục tiêu nâng cao hiệu quả trong sản xuất, phát triển doanh nghiệp đồng thời tạo điều kiện cho các tổ trưởng sản xuất của công ty phát triển năng lực. Viện Phát triển Nguồn nhân lực và Kinh doanh (HUREDIN) đồng hành Công ty hữu hạn cơ Khí động lực toàn cầu thiết kế và thực hiện đào tạo khóa học “Tổ trưởng sản xuất” cho đội ngũ quản lý xưởng của công ty.
      Khóa học được nhấn mạnh vào việc cung cấp các quy trình, kỹ năng và mô hình thực tế để các quản lý xưởng có thể áp dụng ngay vào xử lý trong công việc. Bao gồm cả kỹ mềm và kiến thức chuyên môn đặc thù:
      ✅ Hướng dẫn áp dụng phương pháp và mô hình sử dụng trong quá trình lên kế hoạch và thực hiện sản xuất với đặc thù của công ty.
      ✅ Hướng dẫn áp dụng mô hình Kaizen và 5S để kiểm sát chất lượng trong sản xuất
      ✅ Hướng dẫn kỹ năng phát triển và xử lý mâu thuẫn phát sinh trong nhóm sản xuất
      ✅ Hướng dẫn các kỹ năng về giao tiếp: lắng nghe, đặt câu hỏi, cho và và nhận phản hồi để giúp nhân viên cải thiện hiệu quả công việc.
      Sau đây là một số hình ảnh của lớp học: