Tham dự trực tuyến Tham dự trực tuyến Slide Slide

UEH chính thức nâng cấp mô hình quản trị thành “Đại học đa ngành, đa lĩnh vực” kể từ ngày 04 tháng 10 năm 2023

Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định 1146/QĐ-TTg ngày 4 tháng 10 năm 2023 về việc nâng cấp “Trường Đại học đơn ngành, đơn lĩnh vực” thành “Đại học đa ngành, đa lĩnh vực”.
🖋 Chính thức từ thời điểm này, UEH sẽ là 1 trong 7 cơ sở giáo dục, vận hành theo mô hình “đại học đa ngành, đa lĩnh vực” tại Việt Nam, bên cạnh “Đại học Quốc Gia”, “Đại học Vùng”.
🖋 Đây là mô hình tiêu biểu của các đại học hàng đầu thế giới, gồm 3 cấp độ quản trị: cấp Đại học (University), cấp Trường thành viên (College), Phân hiệu (Branch) và cấp Khoa/Viện (School/Institute).
🖋 Đây là bước phát triển từ năng lực nội sinh được tích lũy qua gần 50 năm hình thành của nhà trường.
🖋 Đặc biệt: tên gọi “Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh” sẽ xuất hiện trên văn bằng tốt nghiệp của tất cả bậc, hệ. Do đó, giá trị chất lượng bằng cấp UEH và niềm tự hào thương hiệu nhà trường vẫn được duy trì, phát triển. Đây là điểm mấu chốt gắn kết viên chức, người học, cựu sinh viên của các Trường thành viên/Phân hiệu thuộc UEH thành một tổng thể thống nhất, tạo nên sự phát triển bền vững của mô hình UEH đa ngành, đa lĩnh vực.
Tìm hiểu thêm về giá trị thực tiễn của Mô hình Đại học đa ngành, đa lĩnh vực của UEH tại: https://go.ueh.edu.vn/daihocUEH