Tham dự trực tuyến Tham dự trực tuyến Slide Slide

Chuyên đề Quản trị tài chính và đầu tư dành cho nhà lãnh đạo dưới sự hướng dẫn và chia sẻ của TS. Huỳnh Thanh Điền tại Công ty TNHH Xây dựng Công trình Hùng Vương

      Tiếp nối chuyên đề Chân dung Giám đốc điều hành và xây dựng văn hóa doanh nghiệp, các anh chị quản lý công ty TNHH xây dựng công trình Hùng Vương bước vào ngày học thứ hai với chuyên đề “Quản trị tài chính và đầu tư dành cho nhà lãnh đạo” dưới sự hướng dẫn và chia sẻ của TS. Huỳnh Thanh Điền.
      Việc cần hiểu đúng, hiểu đủ về sức khỏe tình hình tài chính của doanh nghiệp cũng như phương pháp để đánh giá được hiệu quả kinh doanh nhằm đưa ra quyết định quản lý, đầu tư là một việc rất quan trọng. Tuy nhiên, với xuất phát điểm phần lớn từ khối kỹ thuật, anh chị quản lý của công ty gặp khá nhiều khó khăn với việc quản lý tài chính hoặc phối hợp liên quan tới các hoạt động tài chính. Do đó, chuyên đề “Quản trị tài chính và đầu tư dành cho lãnh đạo” được HUREDIN thiết kế phù hợp với nền tảng của người học và nhấn mạnh vào cung cấp các phương pháp, quy trình để anh chị ứng dụng vào công việc quản lý tài chính, cụ thể:
      – Mục tiêu và hoạt động doanh nghiệp: Mục tiêu chiến lược, tầm nhìn, sứ mệnh của công ty được làm rõ. Bên cạnh đó, mối liên hệ giữa hoạt động kinh doanh và báo cáo tài chính được phân tích chi tiết.
      – Phân tích hoạt động doanh nghiệp và các báo cáo tài chính: Học viên được hướng dẫn cách phân tích các báo cáo tài chính cơ bản gồm Báo cáo kết quả hoạt động, Báo cáo tình hình tài chính, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ,Thuyết minh báo cáo tài chính; Từ đó, mối liên hệ giữa hoạt động kinh doanh và các chỉ số tài chính được làm rõ.
      – Báo cáo tài chính dưới góc nhìn nhà quản trị hay là những hạn chế của chúng khi sử dụng trong phân tích: Học viên được phân tích về những hạn chế của báo cáo tài chính. Cách phân tích báo cáo tài chính để đánh giá hiệu quả hoạt động và đưa ra quyết định đầu tư hiệu quả.
      Dưới đây là một số hình ảnh của lớp học: