Tham dự trực tuyến Tham dự trực tuyến Slide Slide

Lần đầu tiên khóa học Kế toán trưởng được tổ chức học vào cuối tuần: Sáng chiều Thứ Bảy & Chủ Nhật

      Để thuận tiện hơn cho các anh chị học viên, đặc biệt là những anh chị học viên đến từ các tỉnh ngoài khu vực TP.HCM trong việc sắp xếp thời gian và di chuyển để tham gia lớp học chất lượng tại UEH. Khóa học “Kế Toán Trưởng” sẽ được mở thêm lịch học vào cuối tuần (Sáng chiều Thứ Bảy & Chủ Nhật).
      Với lớp học vào cuối tuần, học viên sẽ:
      – Có thêm sự lựa chọn về lịch học bên cạnh các lớp học vào các buổi tối trong tuần.
      – Thời gian hoàn thành khóa học được rút ngắn lại còn 2,5 tháng thay vì 3,5 tháng đối với các lớp học vào các buổi tối trong tuần.
      – Nhận ngay khoản giảm 300.000 VND khi đóng học phí trước ngày khai giảng 3 ngày trở lên. Các khoản giảm khác được cộng dồn lên đến 20%.
      Sau khi kết thúc khóa học, những học viên đạt yêu cầu sẽ được nhận Chứng chỉ Kế toán trưởng theo mẫu của Bộ Tài chính và Chứng chỉ Chuẩn mực lập báo cáo tài chính quốc tế cơ bản – IFRS do Viện Phát triển Nguồn nhân lực và Kinh doanh thuộc UEH cấp có giá trị toàn quốc.
     Thông tin chi tiết về khóa học xin vui lòng xem tại đây: https://hr.ueh.edu.vn/khoa-hoc/ke-toan-truong/